Praktijk Zilveren Maan is gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van kinderen & jongeren in rouw.
Rouwen is overweldigend en gaat vaak samen met gevoelens die soms heel tegenstrijdig kunnen zijn. Niet alleen voor volwassen maar ook voor kinderen is rouwen confronterend en een periode van vooral heel hard werken aan jezelf. Want een verlies verduren gaat vaak niet vanzelf.

BIJOVERLIJDEN W anneer een dierbare overlijdt, is niets meer hetzelfde. Niet alleen je leven verandert voorgoed, maar je verliest daarmee ook een stukje van jezelf. Hoe intenser de band is, hoe intenser het verdriet. En daarbij rouwen kinderen anders dan volwassenen. Ze lopen soms sneller vast in hun verwerking, waardoor ze mogelijk emotionele problemen kunnen ontwikkelen. En dat heeft aandacht nodig. Vertrouwen en “er gewoon te zijn”.  Praktijk Zilveren Maan is er om kinderen te helpen bij het verwerken van dit verlies.

BIJZIEKTE H et verlies van een zieke ouder, broer of zus is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen die je als kind kan meemaken. Want het verwerken hiervan is lastig en kost tijd. Het betekent niet alleen steeds een stukje afscheid nemen. Door verdriet & spanning kunnen andere relaties onder druk komen te staan. Praktijk Zilveren Maan biedt individuele- of gezinsondersteuning bij ernstige ziekte of een naderend overlijden binnen het gezin. Zij helpt kinderen om met gevoelens om te gaan. Hoe moeilijk en lastig dat soms ook is.

BIJSCHEIDING W anneer ouders gaan scheiden, of gescheiden zijn, doen ze dat nooit alleen want kinderen scheiden altijd mee. Een scheiding heeft voor kinderen een enorme impact, want alles wat vertrouwd was verandert. Niets is meer hetzelfde en het gevoel van veiligheid zijn ze (even) kwijt. Voor kinderen lucht het vaak op om over deze gevoelens te kunnen praten. In een neutrale omgeving, zonder het gevoel te hebben partij te kiezen of de ouders met hun emoties te belasten. Praktijk Zilveren Maan is ervaren in het begeleiden hierbij.