skip to Main Content

Wanneer jouw kind te maken heeft met verlies van een dierbare, iemand ernstig ziek wordt, of als ouders besluiten uit elkaar te gaan, dan is extra zorg & aandacht nodig voor het kind. En dat is voor ouders vaak geen makkelijke opgave. Want het liefst bescherm je jouw kind tegen de pijn. Maar hoe weet je dat jouw kind de steun die hij of zij nodig heeft ook voldoende ontvangt? Hoe lang moet je kind hierin eigenlijk begeleiden? Wanneer je als ouder op zoek bent naar extra & professionele begeleiding, kan je Praktijk Zilveren Maan inschakelen.

Wanneer is extra hulp nodig?

Rouwen is een proces op zich en bestaat uit een aantal fases: besef & omgaan met verlies, accepteren, jezelf aanpassen en focussen op de toekomst. En het doorgaan van al deze fases gaat bij iedereen weer anders, in andere volgorde. Zo rouwt ook elk kind op zijn eigen manier. Het ‘negeren’ van emotionele gevoelens is iets wat mensen al snel doen, vooral kinderen die zich in een bepaalde ontwikkelfase bevinden. Vluchten naar situaties die ze afleiden van de pijn. En dat is natuurlijk niet altijd goed. Wanneer een rouwproces erg lang duurt, moeizaam gaat of zelfs dreigt vast te lopen, dan is extra hulp nodig. Kinderen kunnen (of willen) dit vaak niet zelf aangeven, en het is daarom belangrijk dat je als ouder let op mogelijke signalen. Maar hoe herken je dit?
De leeftijd en ontwikkelingsfase waarin deze zich bevindt spelen hierin zeker een rol. Sommigen rouwen pas enkele weken of maanden na het werkelijke verlies.

Signalen waar je op kan letten:

het uiten van woede, verdriet, schuldgevoelens of angst
concentratieproblemen, schoolproblemen, slaapproblemen, bedplassen, stemmingswisselingen en depressieve klachten
gedragsproblemen zoals angst, driftbuien en ongehoorzaamheid
diverse lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak
of wanneer een kind zich helemaal niet uit, kan dit ook een belangrijk signaal zijn.

Soorten begeleiding

Praktijk Zilveren Maan begeleidt kinderen individueel of in groepsverband (scholen) vanuit Stichting Zilveren Maan. Dit is mede afhankelijk van de leeftijd, maar ook de behoefte aan begeleiding. Kinderen die individuele begeleiding krijgen worden doorgaans ontvangen in de praktijk. Bij voorkeur gaan wij in dit geval eerst met de ouders/verzorgers en het kind/de jongere in gesprek. Om te kijken welke actieve rol zij zelf kunnen nemen om hun kind te ondersteunen. Op scholen krijgen leerlingen in groepsverband begeleiding op een locatie. Hiervoor wordt vooraf met de school een plan van aanpak gemaakt. Deze programma’s worden doorgaans gesubsidieerd door de gemeente en zijn dan kosteloos voor ouders en scholen.

Wil je meer weten over de werkwijze & technieken van Praktijk Zilveren Maan, lees hier dan verder.

Kindbehartiger

De ondersteuning van de Kindbehartiger is erop gericht om ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

Ook de SCHIP-aanpak kan worden ingezet als een van de methodes voor ouders.

Wil je meer weten?

Heb je een vraag of wil je meer weten over de werkwijze en technieken van praktijk Zilveren Maan? Neem dan contact met op via het contactformulier.

Back To Top