skip to Main Content

Inmiddels heeft Mariëlle sinds 2008 haar eigen praktijk genaamd Praktijk Zilveren Maan. Als moeder van twee pleegzonen met jong gestorven ouders, waarbij zij het rouwproces volledig meemaakte, heeft zij gezien dat haar kinderen enorm geholpen zijn bij het verwerken van hun verdriet door iemand die nabij is en er helemaal voor het kind/jongere kan zijn zonder oordeel. Ouders/verzorgers kunnen in deze periode vaak niet overzien wat er allemaal gebeurt, zeker niet omdat zij ook in hun eigen (rouw)proces zitten. Daarom is een onafhankelijk persoon zo belangrijk! Mariëlle onderschrijft daarom als geen ander de noodzaak van goede begeleiding van kinderen & jongeren bij scheiding of verlies.

Activiteiten naast Praktijk Zilveren Maan

Naast haar eigen praktijk werkt Mariëlle ook met of bij een aantal andere organisaties. Sinds januari 2012 heeft Mariëlle als coach gewerkt en begeleidt zij verschillende rouwgroepen op middelbare- en basisscholen in de gemeente Castricum. Vanaf 1 januari 2017 heeft zij dit zelfstandig voortgezet en in samenwerking met de Gemeente Castricum heeft zij door middel van subsidie verschillende rouwgroepen (echtscheiding, overlijden en ziekte) opgezet op de basis- voortgezet onderwijs scholen. Ook de gemeente Uitgeest heeft dit opgepikt en de samenwerking met Praktijk Zilveren Maan is opgezet. Ook hier geldt dat op basis van de verstrekte subsidie rouwgroepen aangeboden kunnen worden op de vijf basisscholen in Uitgeest. Bij Stichting achter de Regenboog werkt zij als vrijwilliger bij ‘De informatie & advieslijn’ en begeleidt zij groepen tijdens kinderweekenden die door deze stichting worden georganiseerd. Daarnaast heeft Mariëlle in november 2016 de training voor Kindbehartiger met goed gevolg afgerond. Per 1 januari 2017 mag zij zichzelf Kindbehartiger noemen. De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem, hen uitleg te geven alsmede hun positie te borgen, het liefst zo vroeg mogelijk als ook (enkele) jaren na de scheiding. De Kindbehartiger zorgt ervoor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaats deze samen met het kind in perspectief en vertaalt deze richting ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig richting het juridisch speelveld. De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ondersteunt kinderen, hun ouders/verzorgers en heeft als doel om kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding. Belangrijk hierbij is de samenwerking met rechters, advocaten en mediators. (bron: website Kindbehartiger)

In 2017 heeft zij de SCHIP aanpak training gevolgd en met goed gevolg afgerond. Het doel van de SCHIP-aanpak is om (ex) partners weer zo met elkaar te laten verbinden dat ze daarna in staat zijn om samen te kunnen optrekken in hun gezamenlijk ouderschap. In november 2018 is zij gestart met de training: Systemisch lichaamswerk en Ziekte opstellingen van Stefanie Bussing van Be all you can be in Haarlem. Verder werkt Mariëlle intensief samen met intern begeleiders, zorg coördinatoren, maatschappelijk werk, jeugdconsulenten, uitvaartondernemingen en huisartsen.

Mariëlle van der Laan (1976) – van oorsprong leidinggevende bij een revalidatiecentrum / mytylschool, heeft zich gespecialiseerd als professioneel coach in rouwverwerking bij kinderen & jongeren. Zo heeft zij in 2008 haar post HBO opleiding afgerond als verliesconsulente voor kinderen & jongeren. Verder heeft zij in het kader van zelfontwikkeling vele cursussen en workshops gevolgd, zoals “Een taal erbij” (systemisch werken), workshop “provocatief coachen” van Jan Ruigrok, de workshop “Omgaan met de connectie tussen verlies en conflict” van Tineke Rodenburg en Marion Uitslag.

Inmiddels heeft Mariëlle sinds 2008 haar eigen praktijk genaamd Praktijk Zilveren Maan. Als moeder van twee pleegzonen met jong gestorven ouders, waarbij zij het rouwproces volledig meemaakte, heeft zij gezien dat haar kinderen enorm geholpen zijn bij het verwerken van hun verdriet door iemand die nabij is en er helemaal voor het kind/jongere kan zijn zonder oordeel. Ouders/verzorgers kunnen in deze periode vaak niet overzien wat er allemaal gebeurt, zeker niet omdat zij ook in hun eigen (rouw)proces zitten. Daarom is een onafhankelijk persoon zo belangrijk! Mariëlle onderschrijft daarom als geen ander de noodzaak van goede begeleiding van kinderen & jongeren bij scheiding of verlies.

Activiteiten naast Praktijk Zilveren Maan

Naast haar eigen praktijk werkt Mariëlle ook met of bij een aantal andere organisaties. Sinds januari 2015 werkt zij samen met Judith Capaan. Judith Capaan heeft een eigen praktijk in West Zaan, Jong Talent. Samen met haar heeft Mariëlle als coach voor Stichting Jonge Helden gewerkt en begeleidt zij verschillende rouwgroepen op middelbare- en basisscholen.

Vanaf 1 januari 2017 heeft zij samen met Judith de werkzaamheden voor Stichting Jonge Helden zelfstandig voortgezet en is in samenwerking met de Gemeente Castricum door middel van subsidie verschillende rouwgroepen (echtscheiding, overlijden en ziekte) aan het opzetten op de scholen. Ook de gemeente Uitgeest heeft dit opgepikt en de samenwerking met Praktijk Zilveren Maan is opgezet. Ook hier geldt dat op basis van de verstrekte subsidie rouwgroepen aangeboden kunnen worden op de vijf basisscholen in Uitgeest.

Bij Stichting achter de Regenboog werkt zij als vrijwilliger bij ‘De informatie & advieslijn’ en begeleidt zij groepen tijdens kinderweekenden die door deze stichting worden georganiseerd.

Daarnaast heeft Mariëlle in november 2016 de training voor Kindbehartiger met goed gevolg afgerond. Per 1 januari 2017 mag zij zichzelf Kindbehartiger noemen. De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem, hen uitleg te geven alsmede hun positie te borgen, het liefst zo vroeg mogelijk als ook (enkele) jaren na de scheiding. De Kindbehartiger zorgt ervoor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaats deze samen met het kind in perspectief en vertaalt deze richting ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig richting het juridisch speelveld. De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ondersteunt kinderen, hun ouders/verzorgers en heeft als doel om kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding. Belangrijk hierbij is de samenwerking met rechters, advocaten en mediators. (bron: website Kindbehartiger)

Verder werkt Mariëlle intensief samen met intern begeleiders, zorg coördinatoren, maatschappelijk werk, MaatjeZ (jonge mantelzorgers) en Socius.

Wil je meer weten?

Heb je een vraag of wil je meer weten over de werkwijze en technieken van praktijk Zilveren Maan? Neem dan contact met op via het contactformulier.

Back To Top